Lovendegem

Lovendegem herdenkt de Eerste Wereldoorlog, check onze agenda voor WOI-activiteiten in Lovendegem


Lovendegem grenst aan Gent. Lovendegem en Vinderhoute zijn kleine, gezellige dorpen, die gekend zijn voor de vele kastelen. Ga naar www.lovendegem.be.


Lovendegem tijdens de Groote Oorlog

Lovendegem maakte voor het eerst kennis met het Duitse leger op 13 oktober 1914. De voorpost van het Belgische leger botste er op de troepen van de Duitse kolonel-generaal von Beseler. De opmars van de Duitsers werd er nauwelijks gestuit en von Beseler werd pas in de Slag om de IJzer een halt toegeroepen. De bezetter deed zijn uiterste best om het volk ervan te overtuigen niet te vluchten.

Tijdens de bezetting vielen Lovendegem en Vinderhoute als enige gemeentes van het huidige Meetjesland onder de Kommandantur Gent. Op de grens met de Kommandantur was er een bord geplaatst waarop stond dat men zonder geldig paspoort niet verder mocht. In de volksmond heette deze plaats 't Plankske (bord).

Net als in de andere bezette gebieden werd Lovendegem het slachtoffer van opeisingen: van wol en koper tot paarden en zelfs cash geld. Er heerste armoede bij de bevolking. De zusters van Lovendegem en Vinderhoute zetten zich in bij de voedselbedeling in scholen.

Vluchtelingen kwamen ook uit alle windrichtingen Lovendegem binnen. Velen vonden toevlucht in het klooster van Kindsheid Jesu. Later gebruikten de Duitsers dat klooster ook voor het verzorgen van zieke en gewonde soldaten.

In de nadagen van de oorlog stonden in Lovendegem de kanonnen gericht op Zomergem, waar nog een hevige strijd woedde. Enkele dagen voor de bevrijding werden Lovendegemnaars uit hun huizen verjaagd door de Duitsers. De lege huizen werden volledig leeggeplunderd, de Duitsers namen alles mee wat los en vast zat. Vlak voor het einde van de oorlog werd in Lovendegem nog zwaar gevochten. De gemeente werd bijna twee weken beschoten door de Belgen. Op de avond van Allerheiligen trokken de Duitsers zich terug, de volgende morgen kwam het Belgische leger aan in Lovendegem.

Enkele jaren na de Groote Oorlog werd in het centrum van Lovendegem een monument voor de gesneuvelden opgetrokken. Het monument is verdwenen in de jaren 1960 en vervangen door een nieuw monument naast de kerk.


Het Meetjesland tijdens de Groote Oorlog

Na de verovering van Het Meetjesland verschoof het slagveld al snel naar de IJzerstreek. Dat wilde echter niet zeggen dat de Meetjeslanders het goed hadden. Een groot deel van het Meetjesland werd ‘Etappengebiet’. Bewoners van het Etappengebiet waren erg beperkt in hun bewegingsvrijheid. Ze mochten het Etappengebiet enkel verlaten als ze in het bezit waren van een speciale Duitse reispas. De goederen en de mankrachten in het Etappengebiet werden grotendeels opgeëist door de Duitsers, soms voor een schamele vergoeding.

Het Etappengebiet werd opgedeeld in verschillende ‘Kommandanturen’. Deze Duitse besturen werden gevestigd in enkele Vlaamse gemeenten en zorgden ervoor dat de gemeenten ten dienste stonden van het Duitse leger. De meeste Meetjeslandse gemeenten vielen onder de Kommandantur in Eeklo of Ertvelde. Een Duitse Kommandant stond aan het roer van een Kommandantur.

In het verloop van de Groote Oorlog werden sommige gemeenten ‘Operationsgebiet’. Dit gebied lag nog dichter bij het front en werd daarom onderworpen aan nog strengere regels. In het ‘Operationsgebiet’ mocht je zelfs nauwelijks je wijk verlaten zonder in het bezit te zijn van een Duits paspoort.

Het Meetjesland was ook een grensstreek, de Duitsers hielden de grens met het neutrale Nederland dan ook goed in de gaten. In 1915 begonnen de bezetters aan een elektrische versperring over de volledige lengte van de Belgisch-Nederlandse grens. Deze werd ‘Den Draad’ of ‘De Doodendraad’ genoemd. In 1917 vreesde de Duitse bezetter voor een geallieerde aanval vanuit het neutrale Nederland. Daarom bouwden ze langs de grens een bunkerlinie, genaamd de ‘Hollandstellung’. De bunkers zie je vandaag nog overal opduiken in het landschap. De aanval kwam er uiteindelijk niet.


Leer over de andere Meetjeslandse gemeenten in Wereldoorlog I

Aalter - Assenede - Eeklo - Evergem - Kaprijke - Knesselare - Lovendegem - Maldegem - Nevele - Sint-Laureins - Waarschoot - Zelzate - Zomergem