Voor scholen

Oorlogserfgoed voor kinderen

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren het oorlogserfgoed leren kennen. Daarom werd in het project rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog ook een educatief luik opgenomen. 

De website Kinderen In Bezet Gebied is een educatief initiatief voor scholen. De inhoud van de website is geschikt voor klassen vanaf het 5de leerjaar tot de 2de graad middelbaar onderwijs.

Ga naar https://meetjesland.kindereninbezetgebied.be/. 

Uit eigen streek

De website biedt de oorlogsgeschiedenis uit eigen streek aan. Verschillende gemeenten uit het Meetjesland voeren een schat aan informatie in zodat de scholen hiervan gebruik kunnen maken tijdens hun lessen. 

Naast lesmateriaal is er ook een interactief luik op de website waar kinderen onder andere hun kennis kunnen testen, kaarten bekijken en het verschil tussen vroeger en nu ontdekken. 

Om het lesmateriaal aan te vullen, zijn er ook excursietips dicht bij school.